كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
طرح درس روزانه سفر انرژي کتاب علوم ششم ...... دوشنبه 96/8/1
گلچين درس پژوهي علوم سوم ...... چهارشنبه 96/7/26
دانلود طرح درس سالانه تاريخ چهارم ...... شنبه 96/7/22
بهترين درس پژوهي براي رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
طرح درس جهت تدرس زندگي روستايي و چادر نشيني ...... دوشنبه 96/7/17
گروه سيستم هاي دانش آموزي ...... شنبه 96/7/15
طرح درس پويا جمع و تفريق اعداد صحيح ...... جمعه 96/7/7
دانلود طرح درس خط باز و خط بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
طرح درس استاندارد سالانه براي مدني چهارم ...... پنج شنبه 96/6/30
دانلود طرح درس روزانه علوم سوم درس غذاي سالم ...... چهارشنبه 96/6/22
طرح درسهاي منتخب فارسي اول ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/16
طرح درس روزانه و سالانه هنر ...... پنج شنبه 96/6/9
طرح درس روزانه علوم نهم مبحث فلزات ...... پنج شنبه 96/4/22
طرح درس روزانه هديه هاي آسمان چهارم درس هميشه با هم ...... دوشنبه 95/11/18
  ==>   ليست آرشيو شده ها